Kérdése van? Hívjon minket! +36/30 2517437

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.bookfairy.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:
www.bookfairy.hu/aszf

Budapest, 2019. 11. 11.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Gulácsi Annamária egyéni vállalkozó
A szolgáltató címe: 1151 Budapest, Bem utca 4/c

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bookfairy.hu
Vállalkozó nyilvántartási száma: 51595803
Kiállító: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
Adószáma: 68333867-1-42
Telefonszáma: +36 30 251 7437
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Mátrixonline.hu Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kispest u. 9.

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. 12 hó 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek (online csomagok, tanfolyamok, könyvek, bábok, játékeszközök) kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.2. Bizonyos anyagok megvásárlásával a Felhasználó az Rhyme Time At Home VIP Facebook csoportjába is bebocsájtást nyerhet, melynek azonban feltételei vannak. A Facebook tagságnak minimum 1 éves regisztrációval kell rendelkeznie, valós profilt, beazonosítható személyt kell mutatnia (fotó és név). Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik ezeknek a feltételeknek eleget tevő profillal, úgy a Szolgáltató a VIP csoportba való csatlakozást megtagadhatja. Ebben az esetben a Felhasználó e-mailben, illetve Skype konzultáció keretében kaphat segítséget.

4.3. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.6. A 4.5 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Az oldalon történő vásárlás feltétele a 18. életév betöltése.

5.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5. A Felhasználó beírja a szükséges adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

5.6. Fizetési módok:

5.6.1. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által megjelölt helyeken történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

5.6.2. Előre utalás
A számla végösszegét a visszaigazoló e-mail után egy véglegesítő e-mailben kapja meg a Felhasználó. A számlán szereplő összeget az e-mailben megadott névre és számlaszámra kell 8 munkanapon belül átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni a rendelés számot. A termék az összeg megérkezését követően kerül kiküldésre. Amennyiben a számlára a megrendelést követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege, a megrendelés törlésre kerül.
A megrendelt termékről és a szállítás költségeiről (amennyiben nem letölthető anyagot rendelt a Felhasználó) kiállított számlát fizetés beérkezését követően elektronikusan küldjük.

5.6.3. Utánvét
A számla végösszegét a visszaigazoló e-mail után egy véglegesítő e-mailben kapja meg a Felhasználó. A számlán szereplő összeget a Felhasználó a kézbesítés napján köteles készpénzben kifizetni a csomagot kézbesítő futárnak. Ellenkező esetben a csomag nem kerül átadásra, a futár költsége pedig a Felhasználót terheli. A megrendelt termékről és a szállítás költségeiről (amennyiben nem letölthető anyagot rendelt a Felhasználó) kiállított számlát fizetés beérkezését követően elektronikusan küldjük.

5.6.4. Barion bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

5.7. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Felhasználó postán keresztül kapja meg. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.9. Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A “Megrendelés” gomb megnyomásával a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

5.10. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.12. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.

Szállítási módok:
Előre utalás esetén, amennyiben fizikai terméket választott a Felhasználó, az összeg beérkezése után a szállítás 20 munkanapon belül DPD futáron keresztül történik, vagy az előre kiválasztott FoxPost csomagautomatába.

A Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt terméket tartalmazó csomag kifizetéséről és átvételéről megfelelően gondoskodik. A Megrendelő köteles a csomagot átvenni, az utánvétet kifizetni, amennyiben utánvétes rendelést rögzített.

Amennyiben a termék kiküldése közben megsérült, azt a Felhasználó az átvétel napján köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésekre vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége a Szolgáltatót terheli.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. A fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató fent ismertetett címére.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.3. Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. – A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.3.1. Kellékszavatosság
A fogyasztó a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.3.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – a 6.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3.3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a szolgáltató jótállásra köteles.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 6.3.1. és a 6.3.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót a következő esetben:
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.6. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

8. ADATVÉDELEM

8.1. Szolgáltató az adatkezelést az Elker. tv. valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a fogyasztó adatait az alábbiak szerint:

8.1.1. Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

8.1.2. Szolgáltató a 7.1. pontban rögzített szerződés szerinti díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

8.1.3. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8.1.4. Szolgáltató szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet- azonban adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

8.1.5. Szolgáltató a kezelt adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően, illetve ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a fogyasztó így rendelkezik.

8.2. A fogyasztó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerheti, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

8.3. A fogyasztó a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az adatkezelést.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.5. A fogyasztónak jogában áll vitás ügyét az illetékes békéltető testület elé vinni, amennyiben a Szolgáltatóval való igazolható egyeztetése nem vezetett eredményre. A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

9.6. A békéltető testületekről bővebben a http://bekeltetes.hu/ érhető el, illetve az alábbi linken található illetékesség szerint valamennyi testület: http://magyarefk.hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html#hol-erhetoek-el;.

9.7. Jogfenntartás: A Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, amennyiben valamely jelentkezővel, résztvevővel, megrendelővel negatív fizetési tapasztalata volt, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely megrendelő számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Valamint, ha a Szolgáltató úgy gondolja, hogy a jelentkező személye nem valós, adatai nem felelnek meg a valóságnak, szintén megvonhatja a szolgáltatás nyújtását a jelentkezőtől. A konkurencia képviselőit, a vele együtt dolgozókat és ismerőseit a Szolgáltató szintén kizárhatja a szolgáltatások köréből.

9.8. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

9.9. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

9.10. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

9.11. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen közölheti.

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

10.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

10.7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

10.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

10. SZEMÉLYISÉGI ÉS SZERZŐI JOGOK

A tananyagok és a VIP csoportokban elhangzó szakmai és magánjellegű információk szigorúan bizalmasak. A programok készítőinek és résztvevőinek személyiségi jogait megsérteni TILOS.

Aki bármilyen jellegű információt arra jogosulatlan személlyel vagy szervezettel megoszt, azonnal kitiltásra kerül a bookfairy.hu összes felületéről és jogosultságait, kedvezményeit elveszíti. A szükséges jogi lépéseket megtesszük.

Mindezeket egyedileg fejlesztett programjaink és kiemelkedő közösségünk védelme érdekében tesszük.

10.1. Miután a bookfairy.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a bookfairy.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. A bookfairy.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos a bookfairy.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bookfairy.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. A bookfairy.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk célja, hogy bemutassa Petri Barbara egyéni vállalkozó adatkezelési műveleteit, kiemelten a https://bookfairy.hu honlap működésével és a kapcsolódó közösségi oldalakkal összefüggésben a tudomásunkra jutott személyes adatok vonatkozásában.

1. Az adatkezelő

Neve: Gulácsi Annamária egyéni vállalkozó

Székhely címe: 1151 Budapest, Bem utca 4/c

Elektronikus elérhetőség: info@bookfairy.hu

Adatkezelő honlapjának címe: https://bookfairy.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

 • Kapcsolatfelvétel telefonon vagy email-ben

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?

Jelentkezhetsz kérdéseiddel nálunk telefonon vagy elektronikus levélben, mindkét esetben elkérjük/megismerjük a teljes neved; hívás esetén a telefonszámod, levél esetén az email-címed. A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassunk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont vagy visszaírhassuk a választ.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások. Az üzeneted a saját postafiókunkban landol, ha nem fogsz nálunk rendelni, leveled törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Hozzájárulásod visszavonható egy üzenettel, amelyet a info@bookfairy.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számod, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszám egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. E-mail esetén szintén egy napon belül törölni fogjuk az üzenetet.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk Veled?

Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámod felírjuk a partnerlistánkra, elmentjük a szerverünkön, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataid, erről lejjebb írunk.

 • Regisztráció, Vásárlás a webes felületeken – azonosítás és kapcsolattartás

Webes felületeinken regisztrálni szükséges ahhoz, hogy bármit megrendelj, vagy ingyen letölts honlapunkról, azaz a regisztráció feltétele a vásárlásnak, szerződéskötésnek. A regisztráció célja, hogy új vagy visszatérő vásárlóink adatait megőrizze a rendszer, így a következő vásárlás alkalmával kevesebb adat rögzítése is elegendő, ami egyszerűbb és gyorsabb vásárlási lehetőséget biztosít.

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?

Regisztrációhoz kérjük a teljes nevet és a jelszót. A hozzájárulásod alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy adataid a rendszer eltárolja. Vásárláshoz kérjük a számlázási nevet és címet, a telefonszámot, email-címet valamint a szállítási nevet és címet; amelyeket szerződéses jogalap szerint kezelünk. A nevet azért kérjük, hogy azonosíthassuk a megrendelőt, a telefonszámot azért, hogy rövid úton egyeztetni tudjunk, ha bármilyen probléma adódik a kiszállítási adatokkal, a számlázási adatokkal vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban. Az e-mail címre a megrendelés visszaigazolása, a kiszállítási információk és az elektronikus számlánk érkezik. A számlázási név, cím, szállítási név és címkezeléséről külön pontban is írunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig. Amennyiben regisztrált vásárlóként már vásároltál webes felületeinken, az azt jelenti, hogy szerződés vagy jogi kötelezettség miatt adataid csak a regisztrált felhasználók adatbázisából törlődnek. Számláinkon vagy szerződéseinken továbbra is szerepelnek személyes adatok, ezekről lejjebb tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?

Hozzájárulásod visszavonható egy üzenettel, amelyet a barbi@bookfairytime.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk regisztrációd. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. Hozzájárulásodat minden általunk kiküldött elektronikus tájékoztató- és marketinganyag láblécében megtalálható, vonatkozó leiratkozási linken is visszavonhatod.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?

A szerződéskötés feltétele a kért adatok megadása. Nem beazonosítható vásárló részére a megrendelést nem teljesítjük.

 • Kiszállítás teljesítése

Amennyiben nem online, elektronikus formában lévő terméket, oktatóanyagot, stb. vásárolsz tőlünk, hanem fizikailag elérhetőt, eljuttatjuk részedre csomagod.

Milyen adatot látunk Rólad, miért kezeljük és mi alapján?

Termékeinket átveheted személyesen, vagy futárcég segítségével juttatjuk el Hozzád vagy a kiválasztott átvételi pontra. A kiszállításhoz elkért adatok: csomagot átvevő személy neve, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. Ezeket a személyes adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A kiszállítás teljesítéséhez elkért adatokat a kiszállítást követő egy év lejártával töröljük.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?

Az adatkezelés a szerződésben vállalt kötelezettségünk teljesítése érdekében történik. Ha nem kapjuk meg a kért adatokat, a kiszállítást nem tudjuk teljesíteni. Ebben az esetben kérjük, vedd át személyesen a megrendelt terméket az előre megjelölt helyszínen és időpontban.

4. E-book, Baby English Mind Map, Oktatóanyagok és segédletek letöltése

Abban az esetben, ha nem fizikai formában lévő terméket, oktatóanyagot, stb. kívánsz beszerezni tőlünk, hanem online elérhetőt, letölthetőt, a megrendelőlap segítségével tudod ezeket igényelni.

Milyen adatot látunk Rólad, miért kezeljük és mi alapján?

Szükséges mindehhez a neved, email címed, a gyermek(ek) keresztneve (opcionális), a számlázási cím, szállítási cím (opcionális), telefonszám, megjegyzés (opcionális); mindezt a hozzájárulásod alapján kérjük be a megrendelőlapon. Amennyiben fizetős tartalmat vásárolsz, megrendelésed összegét bankkártyával, Pay Pallal és banki átutalással is kiegyenlítheted. A bankkivonaton látni fogjuk az összeget teljesítő nevét és bankszámlaszámát is.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Teljesítésig, üzleti kapcsolat végéig; a megrendelésnél tárolt adatokat évente felülvizsgáljuk. A számlára került adatok időtartamát jogszabály írja elő, amely szerint a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk ezeket az adatokat.

 • Számlázás

Milyen adatot látunk Rólad, miért kezeljük és mi alapján?

 • Számláinkat elektronikusan állítjuk ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 • Ha a számlákat átutalással egyenlíted ki, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot, így ezeket is megismerhetjük. Amennyiben Pay Pallal, vagy bankkártyával fizetsz, a fiókodban használatos e-mail cím is a tudomásunkra jut.

A számlázás jogi kötelezettségem, ezért van szükségünk az adataidra.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartama nem az én döntésem, jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznem.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?

Ha nem adod meg a kért adatokat, nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.

 • Hírlevél és eDM küldés

Szeretnélek tájékoztatni legfrissebb bejegyzéseimről, híreimről, oktatóanyagaimról, forgalmazott termékeimről, ezért alkalmanként hírlevelet, ill. reklámot is tartalmazó hírlevelet küldök neked. A nevedre és e-mail címedre van szükségem ehhez, ezek kezelésének jogalapja a Te hozzájárulásod.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megadott személyes adatokat leiratkozásig kezelem.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat legegyszerűbben a hírlevél végén elhelyezett „leiratkozom” linkre kattintással tudod visszavonni. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 • Hozzászólások

Megoszthatod velünk véleményedet, gondolataidat, értékelésedet az egyes blogbejegyzések és termékek alatt elhelyezett űrlap segítségével. A felsorolt adatokat – Avatar, Név (nicknév), e-mail cím, ip cím – a hozzájárulásod alapján kezelem és azért kérem el, mert szeretnénk kiszűrni a spameket, a robotok általi hozzászólást, valamint a kommentelőket is így tudjuk egymástól megkülönböztetni.  Ezek közül nyilvánosan azok az adatok jelennek meg, amelyekre engedélyt adsz. A véleményeknél neved jelenik meg.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A megadott személyes adatokat leiratkozásig kezelem.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat visszavonhatod a barbi@bookfairy.hu e-mail címre küldött e-maillel és törölni fogjuk a hozzászólásodat, valamint a nevedet és e-mail címedet. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 • Honlapon/Pinteresten/Facebook oldalon/Facebook csoportokban/YouTube csatornán fotók és videók megjelenítése

A Bookfairy termékek, szolgáltatások népszerűsítése, mérföldkövek, fejlődési lehetőségek bemutatása, a program eredményességének bizonyítása érdekében mi, oktatók, és a programban résztvevők is fotókat és videókat oszthatunk meg egymyással és a nyilvánossággal, ilyen esetben külön is szoktunk hozzájárulást kérni az adott anyag közléséhez (amennyiben nem te osztottad azt meg, nyilvános felületen).

Ha neked könnyebb a Facebookon kapcsolatba lépni velünk, küldhetsz üzenetet úgy is. Ekkor olyan személyes adataidat ismerjük meg, amit a nyilvános adatlapjaidon megadtál, illetve amit önként a rendelkezésünkre bocsájtasz.

Milyen adatot látunk Rólad, miért kezeljük és mi alapján?

Ha kedveled vagy követed bármely oldalunkat, a neveden kívül a nyilvános profilodat, nyilvános megosztásaidat és a hozzászólásaidat látjuk a hozzájárulásod alapján.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Személyes adatokat nem gyűjtünk ezekről az oldalakról. Ezeken a felületeken adminisztrátor vagyok, de te rendelkezel alapvetően mindenről. Amíg vissza nem vonod az oldal kedvelését, követését, vagy amíg meg nem szüntetjük az oldalt, csoportot, addig láthatjuk a személyes adataidat.

Ha szeretnéd visszavonni a hozzájárulásodat, Facebookon kattints a „Mégsem tetszik ez az oldal”/”Unlike” gombra! Egyéb közösségi oldalaimon is megtalálod a követés leállítására irányuló parancsot. A saját hozzászólásaidat, nyilvános megosztásaidat bármikor törölheted. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 • Könyvajánló szolgáltatás

Kifejezetten a Te gyermeke(i)d tulajdonságait figyelembe véve böngészem át a többezer autentikus angol gyerekkiadványt, gyermekangol szakértői szemmel, hogy megtaláljam a legmegfelelőbbeket. Ez egy körültekintő, szakszerű lista, amit AJÁNDÉKBA küldök az erre regisztrált tagjaimnak, kérésük alapján.

Milyen adatot látunk Rólad, miért kezeljük és mi alapján?

Elkérem gyermeke(i)d érdeklődési körét, életkorát, nemét és angol tudását, otthoni angoltanulásotok gyakoriságát, melyeket nem kötelező megadnod. Technikai okokból kérem be a Te neved, e-mail címed és mobilszámod ezen az „űrlapon”, szintén hozzájárulásod alapján.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Hozzájárulásod visszavonásáig, az ebből történő megrendelésig.

Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást?

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat visszavonhatod a barbi@bookfairytime.hu e-mail címre küldött e-maillel és törölni fogjuk az igénylésedet, valamint a nevedet és e-mail címedet. Hozzájárulásodat legegyszerűbben a hírlevél végén elhelyezett „leiratkozom” linkre kattintással tudod visszavonni. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

5. Szakmai partnereim adatainak kezelése

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot hasonló területen tevékenykedő szakemberekkel, partnerekkel, hobbi bloggerekkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk.

Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük, jogos érdek alapján. A kapcsolattartás folytonosságának biztosítása a célja az adatkezelésnek.

Hosszú távú, de időszakos szakmai kapcsolatunk fennállásáig őrizzük meg ezeket az adatokat, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

Készítettem érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásomra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértem partnereim magánszféráját. Partnereim igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítom részükre.

6. Cookiek kezelése

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail- és webcímet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen újra kitöltened az adatmezőket. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezel felhasználói fiókkal és be is vagy jelentkezve a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárod a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelölöd, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztesz, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettél. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat és hogyan törölheti őket?

A működéshez nélkülözhetetlen sütik élettartama a munkamenet idejére korlátozódik. A marketing célból alkalmazott sütik élettartama változó, ezeket a beállításokat bármikor módosíthatod, kialakíthatod a saját böngésződben:

A sütik („cookie”-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére, úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el, majd a későbbi látogatás során olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek páldául online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera, stb) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A weboldal látogatója a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja vagy letilthatja. A felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az látogató előzetes hozzájárulását (például hitelesítő, multimédia-lejátszó, terhelés-kiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik).

A weblapok a weboldal megnyitásakor, azaz az első látogatás megkezdésekor rövid tájékoztatást adnak a hozzájárulást nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütikről egyaránt (amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik), és kérik a felhasználó hozzájárulását a sütik alkalmazásához.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személy vagy gazdasági társaság az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthet.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapok esetleg nem az elvárt módon működnek.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást, de ezeket itt is összegyűjtöttük:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Rendszer sütik (ún. „Feltétlenül Szükséges Sütik”)

Jogalap: nem igényel hozzájárulást.
Leírás: a sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény javítása.
Időtartama: böngésző session (munkamenet).

Statisztikai (harmadik féltől származó) sütik

Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó kapcsoló bekapcsolásával).
Leírás: az Adatkezelő a weboldalain alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a weboldal fejlesztésének, és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak lejáratukig, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény javítása.
Időtartama: legfeljebb 180 nap.

A harmadik féltől származó sütikről részletesen itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/

A Google Analytics adatvédelméről részletesen itt olvashat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

7. Jogi igények érvényesítése

Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?

Garanciális igényeid, fogyasztóvédelmi panaszaid a neved, e-mail címed, telefonszámod és garanciális igényed vagy fogyasztóvédelmi panaszod leírásával érvényesítheted. A Te döntésed, hogy élsz-e a jogi igények érvényesítésének lehetőségével, de ha megadod a kért személyes adatokat, azokat jogi kötelezettségünk alapján fogjuk kezelni.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A garanciális igényeiről és az egyéb fogyasztóvédelmi panaszairól szóló dokumentumokat öt évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?

Amennyiben a garanciális igényed szeretnéd érvényesíteni vagy fogyasztóvédelmi panaszt nyújtasz be hozzánk, a kért adatok megadása nélkülözhetetlen.

8. Ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre.

Tevékenységem egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat veszek igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24, info@tarhelypark.hu)

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

Hírlevélküldő és ügyfélkezelő szolgáltatás:
SalesAutopilot Kft. (1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5, +36 1 490 0172)

(Hozzáférés a hírlevélre és bármely űrlapra, webshopos rendelésre feliratkozott természetes személyek listájához, a nevekhez és a-mail címekhez, a felületet biztosítja a szolgáltatáshoz, más adatkezelési műveletet a személyes adatokon nem végez).

Könyvelés:
Ledger&Co Media Accounting Kft. (1131 Budapest, Násznagy utca 67, +36 1 490 0172)

(Hozzáférés a természetes személyek, egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek más személyek részére kiállított számlákhoz, egyéb számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.)

Számlázás:
Billingo – Octonull Kft (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.)(A Rhyme Time felületén vásárolt termékek, szolgáltatások ellenértékének kiszámlázására szolgál, más adatkezelési műveletet a személyes adatokon nem végez). Kiszállítás:DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. D ép.)Foxpost (1097 Bp., Táblás u 36-38. C. ép.)(Hozzáférés a természetes személyek nevéhez, címéhez, e-mail címéhez és telefonszámához a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig.) Emailek fogadása és küldése: Gmail  (Google Inc., Mountain View, California, USA)(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Marketing ügyitézés, ügyfélszolgálat:

Balassa Lilla ev (7211 Dalmand, Táncsics Mihály utca 24.)
(Hozzáférés a hírlevélre és bármely űrlapra, webshopos rendelésre feliratkozott természetes személyek listájához, a nevekhez és a-mail címekhez, ügyfélszolgálatot biztosítja a szolgáltatáshoz, más adatkezelési műveletet a személyes adatokon nem végez).  

 

9. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Bizonyos személyes adatokat továbbítunk harmadik országba (USA). A kapcsolódó megfelelőségi határozat elérhető az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en

10. Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetsz a következő jogosultságokkal:

 • Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatlak, miért kezelem ezeket, milyen adatokat kezelek, kinek adom át, meddig tárolom, milyen egyéb jogokat biztosítok neked, hol tehetsz panaszt stb.

 • Helyesbítéshez való jog

Ha elírtam a nevedet, az e-mail címedet, vagy bármely más személyes adatodat, kérésedre helyesbítem vagy kiegészítem azokat. Ha valakinek átadtam a személyes adataidat, őt is értesítem a módosításról.

 • Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törlöm az összes személyes adatot, ha visszavontad a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésemhez, vagy ha már nincs szükségem az adatokra abból a célból, amiért elkértem.

Ha jogalap nélkül kezeltem egy személyes adatot, szintén törölni fogom.
A jogos érdeken alapuló adatkezelésem ellen tiltakozhatsz, adataid törlésre kerülnek.

Személyes adatot a tájékoztatóban foglaltak szerint néha nyilvánosságra hozok. Ha később élni szeretnél az elfeledtetéshez való jogoddal, megteszem az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsam neked.

 • Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolod, nem kezelem pontosan a személyes adataidat, kérheted a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Ha jogalap nélkül kezelek rólad személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheted.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnék egy adatot, de neked van rá szükséged, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheted, hogy törlés helyett korlátozzam, azaz tartogassam még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnom szabad az adatokat.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésem. Ez csak szakmai partnereim kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

 • Adathordozhatóság

Kérheted, hogy az automatizált módon történő adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjam neked, vagy elküldjem egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.  Ezesetben átadom neked vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

 • Automatizált döntéshozatal

Nem folytatok automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így olvasóimra, szerződéses partnereimre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

11. Panasz benyújtása

Ha úgy érzed, szabálytalanul kezelem a személyes adataidat, örömmel segítek és nyomban javítjuk a szabálytalanságot. Ide várom az üzenetedet: barbi@bookfairy.hu

Ha nem velem szeretnéd megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetedet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

12. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok.

 13. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

14. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettem és irányadónak tekintem a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (a jogtáras változatot nem tudjuk ide belinkelni)

 1. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 2. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf
Vásárlási tudnivalók
FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fizetési mód:

1. Banki átutalás (előre utalás)
Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. Megjegyzésként, kérlek, tüntesd fel a rendelés azonosítóját. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

2. Utánvét (Átmenetileg nem üzemel.)
A számlán szereplő összeget a Felhasználó a kézbesítés napján köteles készpénzben kifizetni a csomagot kézbesítő futárnak.

3. Készpénzes fizetés személyes átvétel esetén
A megrendelt termékek ellenértékét személyesen is kiegyenlítheted egy előre egyeztetett helyszínen és időpontban.

4. Simple Pay
Kényelmes és gyors fizetési megoldás. Biztonságos bankkártyás fizetés. 24 órás ügyfélszolgálat a hét minden napján.

5. PayPal
Egyszerűbben és biztonságosan fizethetsz online boltunkban, csupán egy e-mail-címmel és jelszóval. Nem kell minden fizetésnél beírni a kártyaadataidat.

Szállítási határidő:
A termékek szállítási ideje a beszállítótól függően 2-3 hét.
Most vidd kategóriában található termékek raktárunkban megtalálhatók, ezeket 
néhány napon belül ki tudjuk neked szállítani.

Szállítási mód:

 1. Házhozszállítás futárszolgálattal
  Csomagját a GLS futárszolgálat munkatársai fogják kiszállítani Önnek.
  Szállítási díj: 1.590 Ft
 2. Foxpost csomagautomata
  FIGYELEM! A Foxpost csomagautomatákba kért rendelések szállítási ideje sajnos - a Foxpost csomagautomaták túlterheltsége miatt - AZ ÁTLAGOS SZÁLLÍTÁSI IDŐNÉL TOVÁBB TART. Gyakran előfordul, hogy helyhiány miatt nem tudjuk feladni a csomagot a Foxpostnál. Ezért kérünk, csak akkor válaszd ez a kiszállítási módot, ha a megrendelt csomag nem sürgős.
  Szállítási díj: 1290 Ft
 3. Személyes átvételi pontok
  Megrendelésed az oktatóval előzetesen megbeszélt időpontban és helyszínen tudod átvenni, a foglalkozás kezdete előtt, vagy után! Kérjük vedd figyelembe, hogy a június 15. és augusztus 31. között legtöbb csoportunkban nyári szünet van, ezért az átvételi pontok közül csak a XV. kerületi és a Dunakeszi címen tudod személyesen átvenni a csomagod.
ÁTVÉTELI PONTOK

Megrendelésed az oktatóval előzetesen megbeszélt időpontban és helyszínen tudod átvenni, a foglalkozás kezdete előtt, vagy után!

 • Barbi, 13. kerület, Pannka, délelőtt 1136 Budapest, Pannónia utca 18.
 • Barbi, 13. kerület, Tücsöktanya délelőtt 1138 Budapest, Dagály u. 15/a.
 • Ancsa, 13. kerület, Tücsöktanya, délután 1138 Budapest, Dagály u. 15/a.
 • Ancsa, 14. kerület, Civil ház 1144 Budapest, Csertő park 12.
 • Ancsa, 15. kerület, At Ancsa's 1151 Budapest, Bem u. 4/c
GARANCIA

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

2. A fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató fent ismertetett címére.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3. Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. – A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.1. Kellékszavatosság
A fogyasztó a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 1.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

3.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a szolgáltató jótállásra köteles.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót a következő esetben:
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.